bandboven

40 jaar WOSHkoor | 1980 - 1989 : beginjaren

40 jaar WOSHkoor

2020 : het WOSHkoor, zang- en muziekgroep, zingt en musiceert 40 jaar! Dat verdient extra aandacht. Dat verdient een jaar lang een extra pagina op onze website. Hier blikken we terug op kleine en grote momenten uit die voorbije jaren.

Het WOSHkoor startte zijn feestjaar met een feestje

40 jaar woshkoor 2020 : het WOSHkoor, zang- en muziekgroep, zingt en musiceert 40 jaar. Dat verdient een feestje! En daarmee startte dan ook het feestjaar. Zaterdag 15 februari 2020. Exact 40 jaar en 1 dag na de eerste repetitie vond dit feestje plaats. Het gebeurde in een gezellige zaal.
Er werd teruggeblikt op de voorbije veertig jaar. Bloemetjes werden uitgedeeld voor 40 jaar trouwe dienst. 40 jaar woshkoor
40 jaar woshkoor Er werd gegeten en gedanst. 40 jaar woshkoor

 

 
 
  bandonder