bandboven

Geschiedenis | Project | Repertoire

esperanza

Het WOSHkoor steunt voetbalproject ESPERANZA in Geel

Het WOSHkoor uit niet alleen zingend zijn solidariteit met mannen, vrouwen, kinderen die zich ergens op deze wereld inzetten voor een meer rechtvaardige wereld, maar doet dit ook financieel.
Na drie jaar steun aan Zain Atfaak, gaat onze steun de volgende jaren naar ESPERANZA, een voetbalproject in Geel.

Meer dan zaalvoetbal alleen…

Elke dinsdagavond tussen 19 en 22 uur komen in de sporthal van het Psychiatrisch Zorgcentrum Geel een 60-tal, voornamelijk jongens, maar soms ook meisjes, voetballen, spelen en plezier maken.

18 jaar geleden zijn we met een aantal zogenaamd “maatschappelijk kwetsbare jongeren” beginnen te zaalvoetballen.

Het risico bij deze jongeren is dat ze in contact met maatschappelijke instellingen vooral negatieve aspecten (controle, sancties…) ondergaan en minder genieten van het positieve aanbod (positieve bekrachtiging, spelvreugde…)

Maatschappelijke uitsluiting is voor velen van deze jongeren een realiteit. Het gaat om jongeren die omwille van problematiek, gedrag, kleur en/of financies uit de boot vallen. Dit zorgt voor een negatieve verbinding met de samenleving. Mensen die zich niet verbonden voelen met de samenleving zullen er ook geen verantwoordelijkheid voor opnemen.

Tegenover maatschappelijke uitsluiting staat: aansluiting, verbinding, netwerk, vertrouwen….Er is nood aan communicatie en een positieve benadering van deze jongeren. Er moet niet over deze jongeren gepraat worden, maar met hen en doen met hen is de boodschap. Enkel kijken vanuit een veiligheidsbril verengt de kijk op jongeren en kan nooit constructieve oplossingen aanreiken bij problemen. De aansluiting van de straathoekwerker van de Dienst Gelijke Kansen van de stad Geel zorgde zeker voor een brugfunctie tussen deze jongeren en de maatschappelijke structuren.

Concreet dan: Esperanza is Spaans voor hoop en dat creëert dit project voor jongeren. Esperanza werd opgericht om jongeren in moeilijke situaties binnen een veilige omgeving ongestoord te laten voetballen en plezier te laten beleven aan het spel. Dat de jongeren ondertussen impliciet aan hun sociale vaardigheden werken is mooi meegenomen. In de loop der jaren zijn meerdere enthousiaste vrijwilligers het project komen ondersteunen en is er een samenwerkingsverband gegroeid tussen Esperanza, het Psychiatrisch zorgcentrum Geel, VZW De Waaiburg (organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg), de Dienst Gelijke Kansen, Avalympics (sportclub voor mensen met een verstandelijke beperking) en LOI De Ark (Lokaal Opvanginitiatief voor minderjarige alleenstaande vluchtelingen).

Het 1000-kansen-beleid staat centraal!

Er zijn weinig expliciete regels behalve dan die om een leuke wedstrijd te garanderen. Respect staat centraal: voor elkaar, de trainer en de scheidsrechter. Wanneer een speler iets doet dat niet strookt met de regels en de visie van de club, wordt dit benoemd en afgekeurd. De speler moet zijn verantwoordelijkheid nemen, maar krijgt een nieuwe kans, telkens opnieuw.

Esperanza sluit niemand uit!

Aansluitend op dit trainingsproject sluit Esperanza met 3 ploegen aan bij de plaatselijke zaalcompetitie Gaskova. In iedere reeks wordt er wekelijks door de jongeren gestreden om de overwinning met opnieuw hetzelfde respectprincipe voor elkaar, de trainer en de scheidsrechter. Dat de fairplay-trofee al vele malen werd veroverd zegt alles!

Esperanza begint waar het voor vele jongeren vaak eindigt. Ultieme doel is dan ook die vaardigheden verwerven om opnieuw aan te sluiten bij andere clubs: in groep leren functioneren met respect voor ieders (on)mogelijkheden.

Bij Esperanza zijn humor en geduld twee kamelen waarmee je door alle woestijnen gaat!

 

 
 
  bandonder