bandboven

Geschiedenis | Project | Repertoire

esperanza

Het WOSHkoor steunt Música de Resistencia in Chili

Het WOSHkoor uit niet alleen zingend zijn solidariteit met mannen, vrouwen, kinderen die zich ergens op deze wereld inzetten voor een meer rechtvaardige wereld, maar doet dit ook financieel.
Na onze steun aan voetbalproject ESPERANZA in Geel, gaat onze steun de volgende jaren naar Música de Resistencia in Chili.

Música de Resistencia

Dit project ontstond in 2012 toen Luís en Moíses, twee Chileense muzikanten samen met een aantal bevriende muzikanten een muziekgroep vormden. Ze werkten een programma uit van 16 liederen die exemplarisch zijn voor het verzet van het volk. Het zijn liederen die gezongen werden tijdens de lange periode van dictatuur in Chili of elders in Amerika, liederen uit de concentratiekampen in Europa, Negrospirituals,… liederen van het volk.

Música de Resistencia wil deze liederen terug brengen naar die plaatsen waar ze ooit ontstaan zijn: in de sloppenwijken bij het volk. Hun filosofie is dat iedereen recht heeft op kwaliteitsvolle muziek, ook zij die aan de rand van de maatschappij leven. Daarom zijn hun concerten altijd gratis. De muzikanten zelf treden op voor een symbolische vergoeding. Daarnaast ontvangen ze occasionele steun van universiteiten, musea en giften van burgers.

Tijdens de concerten laten ze ook telkens één of meerdere getuigen aan het woord. Dat is altijd iemand uit de buurt of stad waar het optreden plaatsvindt. Vaak is dat iemand die de dictatuur heeft meegemaakt of die getuigt van onderdrukking. Zo proberen ze de geschiedenis levend te houden, maar willen ze ook de aandacht vestigen op maatschappelijke problemen die ook vandaag de kop op steken: de moderne vormen van slavernij, kindermishandeling, gendergerelateerd geweld, discriminatie en racisme, de vluchtelingenproblematiek,…

Música de Resistencia bestaat nu 10 jaar. Met de hulp van de bijdrage van het WOSHkoor willen zij – net als wij – ook hun verjaardag vieren met een verjaardagsconcert.

Música de Resistencia op Youtube

Youtubekanaal van Música de Resistencia

Aunque los pasos toquen door Música de Resistencia

 

 
 
  bandonder